Nätverket för långsiktigt hållbara affärer mellan företag och offentlig sektor

Sponsorer

Tack till våra sponsorer som gör det möjligt för oss att nå ut med vårt arbete för bättre offentliga affärer!

Tenders

På en marknad som omsätter över 800 miljarder kronor och där cirka 100 000 nya avtal tecknas varje år, har efterfrågan på strategiskt och operativt stöd i offentliga upphandlingar bara fortsatt att växa. Anbuden är ofta komplicerade med omfattande krav på dokumentation. Något som kräver både kunskap och tid. Tendersgruppen ger konsultativt och operativt stöd i alla steg i anbuds- och upphandlingsprocessen genom att bland annat erbjuda tjänsterna projektledning anbudsskrivning, granskning, marknadskartläggning, branschanalys, utbildning samt strategisk och juridisk konsultation.

Under moderbolaget Tenders International Holding AB verkar Tenders Sverige AB, Tenders International Consulting AB, Tenders TED Law AB samt Tenders Norge. Vi finns i Stockholm, Linköping och Oslo

www.tenders.se

MAQS Advokatbyrå

MAQS Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Byrån har sina rötter i 1800-talet men det moderna MAQS grundades 2002. Vi har sedan dess vuxit i snabb takt till att idag vara en av de största advokatbyråerna i Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vår utgångspunkt är att leverera juridiska tjänster med högsta kvalitet och tror att detta görs på bästa sätt genom en modern organisation och ett proaktivt tänkande.

Vi är en fullservicebyrå med erfarenhet av nära nog samtliga branscher och hjälper idag multinationella företag, nationer och svenska kommuner och små och medelstora ägarledda bolag. Våra styrkor är vår höga nivå av juridiskt kunnande i kombination med ett starkt fokus på våra kunders affärer. Vi arbetar dagligen med strategisk rådgivning inför och under upphandlingsförfaranden och biträder kunder genom upprättande och granskning av förfrågningsunderlag, anbud och avtal. I vårt arbete ingår att analysera alla steg i upphandlingsförfarandet utifrån svenska och internationella förhållanden.

Kontaktperson för föreningens medlemmar är advokat Nicklas Hansson på vårt Malmö kontor, Telefon: 040 664 26 18 , Mobiltelefon: 0709 98 85 02 , Fax: 040 664 26 10, nicklas.hansson@maqs.com

www.maqs.com

Advokatfirman Kahn Pedersen

Advokatfirman Kahn Pedersen är helt inriktad på specialiserad affärsjuridik. Vi åtar oss uppdrag enbart inom ett fåtal noga utvalda områden – offentlig upphandling, IT-relaterad juridik och kommersiella avtal, outsourcing och integritetsskydd.

Vi har en kompromisslös inställning till vår verksamhet. All vår kompetens, erfarenhet och kraft ska bidra till att våra klienter gör riktigt bra affärer. Tack vare lång och omfattande erfarenhet av upphandlingsfrågor kan vi bistå våra klienter med tjänster som inte enbart innebär kvalificerad juridisk rådgivning, utan även säkerställer ett affärsmässigt resultat.

www.kahnpedersen.se

Vill du också synas här är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Arkiv - Nyhetsbrev 2013-2014

2013-12-06

2014-02-06

2014-03-04