Nätverket för långsiktigt hållbara affärer mellan företag och offentlig sektor

Dan Frödén

Dan Frödén är grundare av Tendersgruppen med bolagen Tenders Sverige AB, Tenders Norge AS, Tenders TED Law AB samt Tenders International Consulting AB.

Den ideologiska grunden till att jag också var medgrundare till FSOL var att jag ville verka för den korrekta och affärsmässiga upphandlingen. Att kunna påverka politiker och tjänstemän utan att denna påverkan ses som en partsinlaga är en annan av hörnstenarna i engagemanget i FSOL.

Den tredje stenen är FSOLs unika roll som remissinstans. Den fjärde stenen i FSOL är för mig att kunna samla många branscher och företag för gemensam utveckling av såväl det respektive bolagets verksamhet som att stimulera medlemmarna att tänka ”utanför boxen”, dvs utanför det egna företagets begränsningar.

Som ordförande ser jag med stor tillförsikt fram emot den tusende medlemmen, dvs en stor, handlingskraftig och stark organisation som tillför leverantörsperspektivet i upphandlingsfrågor.”