Nätverket för långsiktigt hållbara affärer mellan företag och offentlig sektor

Fredrik Tamm

Fredrik Tamm är grundare av DoubleCheck och har jobbat med att skapa en bättre offentlig marknad sedan 1994.

”Jag anser att FSOL fyller en viktig funktion som neutral part i debatten kring hur parterna på den offentliga marknaden kan göra bättre affärer.

I styrelsen är jag vice ordförande och ansvarig för PR/Media. 

Den viktigaste frågan som jag anser FSOL ska driva är för en ökad transparens mellan köpare och säljare på den offentliga marknaden.”