Nätverket för långsiktigt hållbara affärer mellan företag och offentlig sektor

Charlotte Trelde

Charlotte Trelde är Public Bid Manager och Ansvarig för offentliga affärer inom Exakta Group. Charlotte har mer än 15 års erfarenhet av offentlig upphandling lika fördelat inom tryckeri-/kommunikationsbranschen och vuxenutbildningsbranschen.

”I styrelsen är jag kassör och delansvarig i PR- och Mediafrågor.

Jag anser att FSOLs största uppdrag är att tillsammans med den offentliga sektorn vara med och skapa förutsättning för sunda affärer till nytta för allmänheten och för företagandet.”