Nätverket för långsiktigt hållbara affärer mellan företag och offentlig sektor

Frida Dunger Johnsson

Frida Dunger Johnsson är VD i Shipley Sweden och har arbetat med anbudsgivning som ett medel för att skapa bättre affärer sedan 2010.

Jag anser att FSOL fyller en viktig funktion som remissinstans och i dialogen mellan upphandlare och anbudsgivare.

I styrelsen är jag ledamot och ansvarig för kommunikationen med våra medlemmar.

Jag verkar för att FSOL ska driva frågorna om transparens och uppföljning för att gynna seriösa anbudsgivare.”