Nätverket för långsiktigt hållbara affärer mellan företag och offentlig sektor

Roger Ljungsér

Roger Ljungsér är anbudsansvarig på Grönlunds Yrkesutbildningar och har 15 års erfarenhet av offentliga affärer, främst kopplat till olika utbildningstjänster.

I styrelsen arbetar jag främst med frågor kring medlemsrekrytering. Jag anser att FSOL kan bidra till en bättre offentlig marknad genom att företräda leverantörs-perspektivet i debatten om offentliga affärer och dess regelverk. Den viktigaste frågan som jag anser FSOL ska driva är att belysa vikten av en hög överensstämmelse mellan krav i upphandlingar och efterföljande avtalskontroller. Det tror jag leder till en marknad där vi även får en hög överensstämmelse mellan offererade och verkliga produktegenskaper. – Det bäddar för en sund konkurrenssituation som gynnar både köpare och säljare.