Nätverket för långsiktigt hållbara affärer mellan företag och offentlig sektor

Elin Ward

Elin Ward Nyvald styrelseledamot maj 2016. Elin arbetar som leverantörsansvarig och inköpschef på Semantix och arbetar tätt tillsammans med anbudsgruppen på företaget.

”FSOLs uppdrag är att föra leverantörers talan inom LOU-frågan. Vi ska verka för bästa möjliga långsiktiga affärsnytta och en mer marknadsdriven och transparent offentlig sektor.”

.