Nätverket för långsiktigt hållbara affärer mellan företag och offentlig sektor

Stefan Hamberg

Stefan Hamberg är en av grundarna av Devo IT, en skannings- och OCR-expert i Uppsala. Stefan har jobbat med försäljning i 35 år och med att serva offentliga aktörer sedan 1999.

Jag anser att FSOL kan hjälpa mig och kollegor i branschen att påverka lagar och myndigheter så att upphandlingarna blir effektiva och rättvisa.

I styrelsen är jag engagerad i en grupp för rekrytering av nya medlemmar. Ju fler vi är desto större blir vår röst.

Den viktigaste frågan som jag anser FSOL ska driva är att underlätta för små leverantörer i stora upphandlingar.